2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

02.07.2018
Spin još jednom potvrdio ISO norme
I dalje ispunjavamo visoke kriterije poslovanja kojima garantiramo kvalitetu usluge našim klijentima.
2006. godine je Spin po prvi put certificirao upravljanje poslovanjem prema odrednicama norme ISO 9001:2000. Tijekom godina redovito ispunjavamo sve uvjete koje ova međunarodna norma zahtjeva. Ove godine, osim što je nadzor pokazao kako je sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima norme, napravljena je i prilagodba sustava na novu verziju norme, te nam je na temelju nalaza nadzora dodijeljen certifikat ISO 9001:2015.

Godišnji nadzori od strane certifikacijske kuće redovito pokazuju kako Spin aktivno radi na unapređenju svojih poslovnih procesa, a kako bi se ispunili postavljeni ciljevi poslovanja temeljeni na vrijednostima timskog rada, inovativnosti u radu, kontinuiranom obrazovanju i usavršavanju, poštenom odnosu prema kupcima, dobavljačima, djelatnicima i okruženju u kojem djelujemo.

Ključni procesi sustava kvalitete obuhvaćaju razvoj IT rješenja, implementaciju i održavanje IT rješenja, te IT edukacije. I u ovim procesima se posebna pozornost pridaje interesu klijenata i njihovom ukupnom zadovoljstvu kvalitetom IT usluge.

Spin MarCom