2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

29.08.2017
TehnoPortal - mobilno praćenje tehnoloških operacija u ratarstvu
Praćenje proizvodnje iznimno je važno u poljoprivredi kako bi se izračuni mogli obaviti što kvalitetnije. Upravo stoga se trudimo našim klijentima dati što više opcija kroz rješenja u sastavu Jupiter Softwarea.
Poljoprivredna proizvodnja nije nimalo jednostavan posao kako bi se to moglo pomisliti, posebice kada je riječ o srednjim i velikim sustavima koji proizvode veće količine sirovina. Jupiter Software donosi brojna rješenja kako bi proces praćenja proizvodnje bio što pregledniji i jednostavniji, a od sada to je moguće obaviti uz pomoć mobilnih uređaja.

TehnoPortal je mobilno rješenje koje omogućuje praćenje svih tehnoloških radnji u ratarstvu, a svaki segment proizvodnje i operacija može se pratiti u realnom vremenu putem mobilne aplikacije. Organizacija i praćenje radova u biljnoj proizvodnji postaje izuzetno važno kada se tijekom intenzivnih radnih operacija dnevni plan izvedbe mijenja iz sata u sat zbog meteoroloških uvjeta, stanja usjeva na pojedinim tablama, kvarovima na mehanizaciji, ranije ili kasnijeg dovršenja pojedine operacije i slično.

Aplikacija za svaku radnu operaciju evidentira podatke o vrsti i početku radova. Voditelj proizvodnje tim putem prati razvoj radova na terenu, evidentira dovršenje pojedinih operacija, i raspoređuje resurse na nove operacije prema planu aktivnosti i postavljenim prioritetima. Podaci o radu pojedinih strojeva sinkroniziraju se s GPS podacima o trenutnoj lokaciji pa je u svakom trenutku poznata trenutna lokacija strojeva s pridruženom operacijom koju trenutno radi.
Spin MarCom