2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

07.09.2016
OPZ-STAT-1 sa Jupiter Software uspješno predan!
Svi porezni obveznici bili su dužni predati obrazac OPZ-STAT-1 do 01. rujna 2016. Korisnici Jupiter Software dobili su punu podršku i prilagodbe te im je na vrijeme bila omogućena priprema za dostavljanje statističkog izvješća.
Obrazac OPZ-STAT-1 – statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima služi za evidentiranje i izvješćivanje svih nenaplaćenih računa do određenog datuma.
Obveznici sastavljanja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga.
Obrazac se dostavlja elektronskim putem Poreznoj upravi putem sustava ePorezna.

Sukladno obvezi i potrebi prikupljanja i pripremi podataka, Spinovi konzultanti uspješno su prilagodili granule integrirane u Jupiter Software te pružili punu podršku prilagodbi kako bi svi korisnici Jupiter Software-a na vrijeme predali obrasce u sustav ePorezna.
Spin MarCom