2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

14.11.2015
Spin održao vježbu evakuacije i spašavanja
Djelatnici Spina održali su u petak, 13.11. vježbu evakuacije i spašavanja u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom ZaštitaInspekt.
Cilj vježbe je bio pokazati mogućnosti i sposobnosti reagiranja za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti sigurnost i zdravlje , kao i poduzimanja potrebnih i sigurnosnih mjera u takvim slučajevima.
Svi prisutni upoznati su sa žurnim službama i postupcima pri pozivanju istih, te kako postupiti u situacijama kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra.
Vježba je u potpunosti uspjela. Organizirana vježba omogućila je evakuaciju iz prostora na siguran način bez ošteženja imovine ili prekomjernog zaustavljanja procesa rada.
Svi djelatnici koji su prisustvovali radnim aktivnostima u prostorijama Spina, uspiješno su evakuirani u vrlo kratkom vremenu.
Spin MarCom