2018

02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

14.11.2015
Spin održao vježbu evakuacije i spašavanja
Djelatnici Spina održali su u petak, 13.11. vježbu evakuacije i spašavanja u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom ZaštitaInspekt.
Cilj vježbe je bio pokazati mogućnosti i sposobnosti reagiranja za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti sigurnost i zdravlje , kao i poduzimanja potrebnih i sigurnosnih mjera u takvim slučajevima.
Svi prisutni upoznati su sa žurnim službama i postupcima pri pozivanju istih, te kako postupiti u situacijama kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra.
Vježba je u potpunosti uspjela. Organizirana vježba omogućila je evakuaciju iz prostora na siguran način bez ošteženja imovine ili prekomjernog zaustavljanja procesa rada.
Svi djelatnici koji su prisustvovali radnim aktivnostima u prostorijama Spina, uspiješno su evakuirani u vrlo kratkom vremenu.
Spin MarCom