2018

02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

30.04.2015
Spin podupire The third ASIS&T European Workshop
The third ASIS&T European Worskhop održava se u Osijeku, 22-23. svibnja na Filozofskom fakultetu. Spin je podupire u novcu, resursima i ljudskim potencijalom.
Spinov prestavnik je Marijana Schönberger sa temom:

A document management system (DMS) used to track, manage and store unstructured data, such as documents and images, using FILESTREAM (SQL Server-based applications).

Prijave su u tijeku!
MarCom