2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

30.04.2015
Spin podupire The third ASIS&T European Workshop
The third ASIS&T European Worskhop održava se u Osijeku, 22-23. svibnja na Filozofskom fakultetu. Spin je podupire u novcu, resursima i ljudskim potencijalom.
Spinov prestavnik je Marijana Schönberger sa temom:

A document management system (DMS) used to track, manage and store unstructured data, such as documents and images, using FILESTREAM (SQL Server-based applications).

Prijave su u tijeku!
MarCom