2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

09.03.2015
eRačun sa Jupiter Software rješenjem!
Ove godine počeo je teći rok prilagodbe na Direktivu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU) kako bi se stvorila zajednička norma, ubrzala administrativna aparatura i olakšala međugranična trgovina svih članica EU.
Sukladno promijenama, Spin je u suradnji sa servisom Moj eRacun razvio granulu koja je integrirana u Jupiter Software te pruža punu podršku prilagodbi poslovanja u novom okruženju što uključuje neometano izdavanje eRačuna.
Osim izdavanja eRacuna omogućen je i uvoz eRacuna u Knjigu Ulazne pošte i Knjigu ulaznih računa.
Mogućnost dodatne edukacije pruža vam Moj eRačun Akademija!
Edukacija upotrebe eRačuna je idealna za zaposlenike u računovodstvu, IT sektoru i za menadžment.
Svim tvrtkama do 80 zaposlenih, u cijenu edukacije uključeno je slanje prvih 300 eRačuna bez naknade.
Kotizacija iznosi: 699,00 kn +PDV (na dva prijavljena polaznika, treći polaznik sudjeluje bez naknade).
Detaljne informacije o sadržaju, rasporedu, terminima te procesu prijave možete pogledati ovdje.
Spin MarCom