2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

18.06.2014
ISO 9001 sustav kvalitete u Spinu – uspješno proveden!
Na auditu 17.lipnja 2014.godine, Spin je još jednom potvrdio svoju usklađenost sa zahtjevima norme ISO 9001:2008.
Spin je po osmi put na nadzornom auditu, koji je provela certifikacijska kuća SGS Adriatica d.o.o., potvrdio da je sustav upravljanja kvalitetom certificiran prema Normi ISO 9001:2008 uspostavljen i održavan, te da se postižu zapisani zahtjevi za proizvode i usluge u skladu sa opsegom politike i ciljevima tvrtke.
Auditom nije uočena niti jedna nesukladnost, niti su preporučeni prijedlozi za moguća daljnja poboljšanja.
Spin MarCom